Səmədova Sevinc

III QRUP

Bayramov Rüfət

IV QRUP

Kazımov Murad

II QRUP

Rzayev İsmət

I QRUP