KOMPYUTER Kursları : Bu sahə müasir dövrün ən vacib , istənilən peşəsi və sahəsində vacib olan sahədir. İstənilən proqram müxtəlif sahə və peşələrdə lazım olur.

Kompyuter proqramlarını öyrənərkən diqqət yetirməli olduğumuz məqam praktik həyatda öyrəndiklərimizi düzgün tətbiq edə bilməkdir.

Bizim kursda bu sahə tam müxtəlif üslubda tədris olunur.Öyrənmək istəyən üçün qarşısına mütləq zaman vacibliyi qoyulmur, proqramın öyrədilməsi və öyrənməsi üçün tələbəyə azad seçim imkanı verilir və mümkün zaman çərcivəsində tam mükəmməl olaraq tədris olunur.

Tədrisin keyfiyyətinin ölçülməsi üçün öyrədilən hər bir proqram bitdikdən sonra imtahan olunur və növbəti proqrama keçid üçün keçilən proqramın imtahan nəticəsi əhəmiyyət kəsb edir. Bəli biz tədrisimizi sadəcə sənəd verilməsi üçün və ya qarşı tərəfin proqramların adı yazılacaq sənəd alması üçün etmirik. Öyrənənin iş həyatında və ya praktiki həyatda öyrəndiklərini tətbiq edə bilməsi üçün dərslər keyfiyyətlə və anlaşımlı olaraq praktik sənədlər əsasında tədris aparılır.

AutoCAD, 3ds MAX, Adobe Premiere, After Effect, 1 C7.7 ticarət və anbar, 1c7.7 Mühasibat Uçotu : Bu proqramlar təhsil haqqısı yüksək olan proqramlardır. Əlbətdə ki öyrənən üçün öyrənilməsi vacib olan və ödədiyi təhsil haqqı qarşılığında bu proqramları öyrənə bilməsindən vacib qəbul olacağı işdə tətbiq edə bilməsi vacibdir. Bizim kursda bu günə qədər bu proqram üzrə tədris tam peşəkarçasına tədris olunub. Öyrənənlərin hal hazırda bu proqramlarla yüksək məvacibli iş yerlərində işləmələri, öyrəndikləri sayəsində mükəmməl iş yerlərində işləmələri əyani sübutdur. Əlbətdə ki bunlar sözlə deyiləsi və ya təriflə isbat olunası bit iddia deyil. İşə qəbul olanlarımız barədə həm reklmalarımızda , həm afişalarımızda və səhifəmizdə olan reklamlarda sübutunu tapmışdır. Şəxslərin adları və iş məkanları ilə yazıması bizim işimizin sözlə yox əməllərlə isbatına sübutdur.