Xairici dil Danışıq kursları

  • İngilis dili 

  • Rus dili  

  • Alman dili 

  • Fransız dili

    Gəncə şəhərindən ən fərqli , ənmüasir və keyfiyyətli dərs sisteminə malik olan "Akademiya Kursları"nın Xarici dil kurslarında siz qısa müddətə səlis danışmaq imkanı əldəedəcəksiz.

   Vacib olan vaxta qənaət edərək,mükəmməl tədris ocaqlarında hazırlaşmaq və məqsədinə çatmaqdır. Bunun üçünseçim edərkən diqqətli olmaq vacibdir.

    Biz sizlər üçün Xarici dilkurslarında müasir texniki bazaya malik olan dərs otaqlarında , ən son dərsvəsaitlərinlə hazırlaşmaq imkanı təklif edirik.

ƏSAS dərs : 1 saat 20 dəqlinqafonla təhciz olunmuş otaqlarda yeni və qısa müddətli dərs vəsaitlərinlə tədris. 
KİNO zalı: 45 dəq ərzində KİNO zalında müasir , danışıq üslubunuzu düzəldəcəkvə əyləncəli formada xarici dilinizə uyğun dildə filmlərlə tədris
OXU zalı: 45 dəq ərzində OXU zalında müasir və maraqlı bədii və sair əsərlərinvasitəsi ilə tərcümə, oxuma, anlama və söz basazının mükəməlləşdirəcək şəkildətədris.

CONVERSATİON club: Hər həftəödənişsiz olaraq Conversation ların təşkili və bu clublarda sərbəst mövzuseçimləri, hər potensiallı tələbənin istəyinin nəzərə alınması sizlərinutanmadan, çəkinmədən və sərbəst düşüncə altında danışmağınıza yardımçı olacaq.

  Bunlaradi və sadə üslub deyil. Yaradılmış sistemin bir başqa məkanda itirəcəyinizzamana qənaətidir. Siz bizim kurslarda alacaqınız təhsillə zamanınıza qənaətetmiş olacaqsız və bir neçə müəllimlərin köməkliyi ilə bir ödəniş əsasındadərslərimizdən yararlanacaqsız. Kursumuzda 3 aylıq tədris başqa kursların 9 aylıqtədrisinə bərabərdir ki buda sizə qısa zamanda danışmaq imkanı verir.

    Əlavəolaraq müntəzəm yarışların təşkili, xarici dildə slaydların hazırlanmasıdərslərin maraqlı keçməyinə və yorulumamağınıza yardımçı olacaq.

Buyurun Qeydiyyatdan keçməyə mütləq tələsin. Bütünbunlar baha da deyil. Həm büdcənizə və vaxtınıza qənaət edəcəksiz.

Biz TƏHSİLİMİZƏ ZƏMANƏT VERİRİK.