Səmədova Sevinc

III QRUP

Rzayev İsmət

I QRUP

Kazımov Murad

II QRUP

Bayramov Rüfət

IV QRUP