Bayramov Rüfət

IV QRUP

Səmədova Sevinc

III QRUP

Kazımov Murad

II QRUP

Rzayev İsmət

I QRUP